Wat kun je leren van gamen dat je ook op de werkvloer kan toepassen?

Wat kun je leren van gamen dat je ook op de werkvloer kan toepassen?
Gamen wordt door vele liefhebbers als leuk ervaren. Critici aan de andere kant zijn van mening dat er vaak negatieve gevolgen aan verbonden zijn. Men noemt als voorbeeld de verslaving aan het gamen, waardoor de gamer zich op een bepaald moment afzondert van de realiteit en vervolgens in de game wereld blijft vaststeken. Dit zorgt vaak voor neveneffecten zoals een minder acceptabel sociaal gedrag. Echter heeft het gamen ook een aantal voordelen. Een deel van de voordelen kunnen namelijk worden ingezet op het werkvloer tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Dit artikel richt zich op een paar van dat soort van voordelen.
De te behandelen onderwerpen zijn:
• Pac-Man
• Tetris
• Halo
• Mario Kart Double Dash
• Collaboratief te leren

Pac-Man

Om te beginnen, denk bijvoorbeeld aan Pac-Man, een geel ‘happertje’, dat vruchten en munten eet en spoken ontwijkt. Dit spel leert je in beginsel op je hoede te blijven wanneer je op het werkvloer bent. Dat kan zowel voor je eigen collega’s als voor rivalen van andere bedrijven gelden. Het gaat erom dat het spel een inspiratie kan zijn om dit model in het dagelijs leven te implementeren.

Tetris

Tetris bijvoorbeeld is goed voor de hersenen. De trainingen tijdens het spelen van de games kunnen het denkproces iets versnellen, waardoor het nemen van besluiten op het werkvloer wat sneller aan toe gaan. Het gaat namelijk steeds om het in de toekomst kijken/kijken naar wat het resultaat zou kunnen zijn van hetgeen je mee bezig bent of hetgeen onder weg is.

Halo

Halo aan de andere kant leert ons dat wij moeten geloven in wat wij willen. Master Chief bijvoorbeeld geloofd in het spel dat hij er alles aan moet doen om zijn planeet te beschermen. Natuurlijk zal het op het kantoor anders aan toegaan, maar het moraal van het verhaal blijft wel overeind bij het halen van de doelen.

Mario Kart Double Dash

Bij Mario Kart Double Dash gaat het volledig om teamwerk. Twee spelers zorgen ervoor dat de doelen worden bereikt. Zo kan in het dagelijks leven aan het werk ook mogelijk zijn dat jij als werknemer wordt opgedragen om in teamverband zaken aan te pakken. Heb je geen goede wil of ben je niet instaat om de stuur in de juiste richting te houden, kan het voertuig het station missen. Het is daarom van belang dat de ogen in 1 richting kijken. Zoedoende kunnen doelen makkelijker worden bereikt.

Collaboratief te leren

Bij dit soort van games kan ook de mogelijkheid worden geschapen om collaboratief te leren. Indien werkgevers moeite hebben met het stroomlijnen van hun werknemers, kunnen die gebruik maken van soortgelijke games om de werknemers te eren samenwerken.
Gamen kan zeker worden ingezet voor het ontspannen aan het werk. Het hoeft dus dan niet een effect te zijn van het gamen, maar het gamen zelf brengt een ander sfeer aan het werk. Logisch hangt dit totaal af van in welke werkomgeving je bent en wat voor werk je precies doet. Een timmerman of goudsmid zal logisch geen tijd vrijmaken om aan het werk te gamen, maar het kan wel werken. Ik ken persoonlijk een loodgieter Utrecht en loodgieter Rotterdam die het toestaan om in de pauze te werken. Zij hebben als het goed is ook een youtube kanaal waar ze dit delen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *